Masomo

Hapa vinapatikana masomo ya MBC.

Kwa masomo ya madarasa:

Masomo yenyewe:

  • Theolojia 1B: Ufunuo na Uumbaji
  • Agano Jipya 3B: Waebrania na Maandiko ya Yohana
  • Systematic Theology 2B: Doctrines of Grace
  • New Testament 3B: Resurrection and Johannine Writings

Au angalia masomo na mahubiri yote au tafuta.